Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

2020 Guies i altres

L’any 2018, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona va dur a terme un procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona en el marc de les tasques d’acompanyament i suport a l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i definició del Pla de joc a l’espai públic amb horitzó 2030.

Ara, amb la voluntat de compartir coneixement i d’acord amb els nostres principis metodològics de promoure el retorn social del coneixement generat, afavorir processos col·laboratius i catalitzadors de canvis i treballar en obert, publiquem aquesta Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents amb l’objectiu de compartir la metodologia emprada i posar-la a disposició de qualsevol institució que vulgui cocrear espais lúdics amb infants

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat