Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

2020 Guides and others CAT

L’any 2018, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona va dur a terme un procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona en el marc de les tasques d’acompanyament i suport a l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i definició del Pla de joc a l’espai públic amb horitzó 2030.

Ara, amb la voluntat de compartir coneixement i d’acord amb els nostres principis metodològics de promoure el retorn social del coneixement generat, afavorir processos col·laboratius i catalitzadors de canvis i treballar en obert, publiquem aquesta Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents amb l’objectiu de compartir la metodologia emprada i posar-la a disposició de qualsevol institució que vulgui cocrear espais lúdics amb infants

Related files

Related projects

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.

Related program

Participation of children and teenagers

Through the line of work on “Participation of children and teenagers: the voices we must listen to and take into account” we are supporting the administration in projects and channels for the participation of children and teenagers.