Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

2020 Guies i altres

L’any 2018, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona va dur a terme un procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona en el marc de les tasques d’acompanyament i suport a l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i definició del Pla de joc a l’espai públic amb horitzó 2030.

Ara, amb la voluntat de compartir coneixement i d’acord amb els nostres principis metodològics de promoure el retorn social del coneixement generat, afavorir processos col·laboratius i catalitzadors de canvis i treballar en obert, publiquem aquesta Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents amb l’objectiu de compartir la metodologia emprada i posar-la a disposició de qualsevol institució que vulgui cocrear espais lúdics amb infants

Archivos vinculados

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat

Proyecto relacionado