Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents

2020 Guías y otros CAT

L’any 2018, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona va dur a terme un procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona en el marc de les tasques d’acompanyament i suport a l’Ajuntament de Barcelona en l’elaboració i definició del Pla de joc a l’espai públic amb horitzó 2030.

Ara, amb la voluntat de compartir coneixement i d’acord amb els nostres principis metodològics de promoure el retorn social del coneixement generat, afavorir processos col·laboratius i catalitzadors de canvis i treballar en obert, publiquem aquesta Eina de cocreació d’espais lúdics amb infants i adolescents amb l’objectiu de compartir la metodologia emprada i posar-la a disposició de qualsevol institució que vulgui cocrear espais lúdics amb infants

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.

Programa relacionado

Participación de la infancia y adolescencia

A través de la línea de trabajo de “Participación de la infancia y la adolescencia: las voces que debemos escuchar y tener en cuenta” acompañamos la administración en proyectos y canales de participación de los niños, niñas y adolescentes.