Eina de cocreació per la transformació dels entorns escolars: protegim les escoles

2021 Otros Catalán

Hem acompanyat l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa «Protegim les escoles». A més, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona, hem elaborat aquesta guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius i propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

Archivos vinculados