Eina de cocreació per la transformació dels entorns escolars: protegim les escoles

2021 Guías y otros CAT

Hem acompanyat l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa “Protegim les escoles”. A més, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona, hem elaborat aquesta guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius i propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.

Programa relacionado

Participación de la infancia y adolescencia

A través de la línea de trabajo de “Participación de la infancia y la adolescencia: las voces que debemos escuchar y tener en cuenta” acompañamos la administración en proyectos y canales de participación de los niños, niñas y adolescentes.