Eina de cocreació per la transformació dels entorns escolars: protegim les escoles

2021 Guies i altres

Hem acompanyat l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa “Protegim les escoles”. A més, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona, hem elaborat aquesta guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius i propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.