Resultats del procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona

2017 Informe

Informe final sobre els resultats del procés de cocreació amb infants de dos parcs de Barcelona i la seva transformació en espais lúdics.

Aquest document recull tant els coneixements sobre a què agrada jugar als infants que s’han generat a partir d’aquest procés de cocreació amb 170 infants, com les propostes específiques que fan els nens i nenes per a la transformació del Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso, a Sant Andreu, en dos espais lúdics que desbordin les actuals àrees de joc dels parcs.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.

Programa relacionat

Participació de la infància i l’adolescència

A través de la línia de treball de “Participació dels infants i adolescents: les veus que hem d’escoltar i tenir en compte” acompanyem l’administració en projectes i canals de participació dels nens, nenes i adolescents.