Eina de cocreació per la transformació dels entorns escolars: protegim les escoles

2021 Guides and others CAT

Hem acompanyat l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa “Protegim les escoles”. A més, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona, hem elaborat aquesta guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius i propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

Related files

Related projects

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.

Related program

Participation of children and teenagers

Through the line of work on “Participation of children and teenagers: the voices we must listen to and take into account” we are supporting the administration in projects and channels for the participation of children and teenagers.