Eina de cocreació per la transformació dels entorns escolars: protegim les escoles

2021 Guies i altres Catalan

Hem acompanyat l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa “Protegim les escoles”. A més, per encàrrec del Departament de Barris Educadors de l’Ajuntament de Barcelona, hem elaborat aquesta guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius i propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

The children have their say (2nd edition)

OPEN SINCE 2021 The 2nd edition of The children have their say begins by asking “how are you?” to children aged 8-12. With the knowledge generated by this survey, the Children’s Agenda will be updated. A new Spokeskids Group will explain it to us.

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Covid-19 and children in Barcelona

OPEN | Laboratory that traces the impact of the health and social crisis of covid-19 and the measures that have been taken to deal with it, in the lives and rights of children and adolescents in Barcelona. This laboratory is based on the monitoring of 27 emergency social research identified at city, Catalan or Spanish level.

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat

Projecte relacionat