Nota de premsa: les escoles de Barcelona reinventen els seus patis a partir de la cocreació amb infants

2022 Nota de premsa

Nota de premsa de l’Ajutament de Barcelona en què s’explica la nova edició del programa Transformem els patis, per incorporar més verd i fer-los més coeducatius i oberts al barri. A la nota es presenta també la Guia de cocreació amb infants i la comunitat educativa per la millora del pati, un material que hem elaborat des de l’Institut Infància i Adolescència per encàrrec de l’Ajuntament en el marc d’aquest programa que s’emmarca en la línia de treball de ciutat jugable.

Projecte relacionats

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.