Arrenca el projecte de Transformem els patis escolars

02/03/2021

Seguim acompanyant l’Ajuntament de Barcelona en el seu projecte Transformem els patis, per tal d’aprofitar el potencial dels patis escolars per donar resposta a la necessitat de joc i educació a l’aire lliure i com a espai d’oportunitat per contribuir en la naturalització de la ciutat. El projecte Transformem els patis és un dels projectes tractors del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

Després de la presentació dels 6 criteris per un bon pati en el marc de la jornada Transformem els patis escolars: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris, des de l’Institut Infància i Adolescència seguim acompanyant l’Ajuntament en aquesta transformació. En tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc a l’espai públic, i per un encàrrec específic de suport en aquest projecte tractor, l’equip de l’Institut està acompanyant els processos de cocreació que ja s’estan duent a terme a les 12 escoles seleccionades. La idea és que, més enllà de les 12 escoles que transformaran el seu pati per fer-lo més adequat per al joc, més verd, coeducatiu i més obert a la ciutadania durant aquest curs escolar, cada any hi hagi noves transformacions, que s’aniran sumant a les que ja s’han fet a partir del projecte de Refugis climàtics i Escoles més sostenibles.

Els processos participatius per a la cocreació a les escoles ja han començat i consisteixen en un treball intern d’anàlisi de la situació actual del pati i primeres propostes de com els agradaria que fos, sessions de treball per a compartir la diagnosi entre tots els agents de la comunitat educativa (infants, famílies, professorat, monitoratge i entitats vinculades al centre), per definir els principals reptes que té cada escola així com una reunió amb l’equip d’arquitectes que farà el projecte. El resultats de les sessions són els elements clau per la transformació física del pati i els elements claus per fer un projecte educatiu del pati i transformar el pati a partir de les experiències i la gestió del dia a dia.

Aquests reptes i elements clau es definiran tenint en compte els 6 criteris per un pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari, elaborats a partir d’una recerca documental de l’Institut Infància i Adolescència i amb el consens i contrast no només de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació, sinó també d’una trentena de persones i entitats expertes, entre elles l’Associació de mestres Rosa Sensat que també juga un paper clau en el projecte Transformem els patis.

Amb tot això, l’equip d’arquitectes municipals elaborarà un avant-projecte que després el grup motor de cada escola podrà conèixer i contrastar i, previsiblement durant l’estiu d’aquest 2021, ja es podran executar les obres de transformació i millora d’aquests 12 patis.

 

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionat