Procés participatiu amb infants per cocrear espais lúdics

28/02/2018

Les actuals àrees de joc de Barcelona són espais molt delimitats, dissenyats per projectistes prioritzant criteris de seguretat i manteniment i que, rarament, han incorporat les veus i perspectives pròpies dels infants, tot i ser-ne usuaris protagonistes. A vegades aquestes àrees de joc estan dins de parcs o de grans espais per a vianants on els infants juguen arreu del parc.

Aquesta idea de desbordar les àrees de joc i anar avanant cap a espais lúdics multifuncioanls a la ciutat, es recull a l’Estratègia Barcelona dóna molt de joc que, en concret, preveu haver-ne creat 20 arreu de la ciutat l’any 2019.

Però, com seran aquests espais lúdics? Han de ser espais on el joc estigui molt integrat, però també espais que respectin les altres activitats i fomentin les relacions comunitàries, que els adults que acompanyin els infants tinguin també el seu espai i que els adolescents també trobin propostes per jugar i passar-s’ho bé.  Han de ser espais dissenyats amb criteris d’inclusivitat i accessibilitat, pensats per afavorir el repte, el joc divers, la creativitat i, sobretot, dissenyats escoltant els interessos i necessitats dels infants.

Escoltar els infants, per co-crear amb ells els nous espais lúdics

Des de l’Institut Infància i Adolescència, en el marc del projecte Barcelona dóna molt de joc, estem duent a terme un procés participatiu de transformació integral de dos espais de joc. A més, documentarem aquest procés per tal que sigui replicable a la resta de territoris de la ciutat com una eina a incorporar en el futur Pla de joc.

De moment, començarem per dues àrees de joc que ja estava previst remodelar: el Parc de la Pegaso i el Parc Central de Nou Barris. I ho farem de la mà dels infants que utilitzen aquests espais per jugar: ells formaran part de l’equip creatiu del disseny del parc.

Demanarem a infants de diversos centres educatius que facin l’observació de l’espai tenint en compte quin tipus de joc hi poden fer i què voldrien poder-hi fer en un futur (per exemple, amagar-se, enfilar-se, explorar, experimentar, construir i transportar, expressar-se, etc.) . Les seves propostes seran recollides en un informe que es traslladarà als projectistes que han de dissenyar els nous espais per tal que les puguin tenir en compte.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionat