Cocreació amb infants en la transformació dels entorns escolars

17/05/2021

Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en els processos de cocreació amb infants i les comunitats educatives per la transformació dels entorns escolars, en el marc del programa “Protegim les escoles”. Hem elaborat una guia de cocreació per ajudar a sistematitzar aquesta participació en tots els processos que es duguin a terme a partir d’ara.

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova edició del programa “Protegim les escoles” pel curs  2021-2022 que arranca aquest més de maig amb les primeres sessions informatives del projecte i que té per objectiu millorar i protegir els entorns escolars a partir de processos de cocreació en els que hi participi tota la comunitat educativa, inclosos els nens i nenes de les escoles. L’objectiu de l’Ajuntament és transformar abans del 2023 uns 200 entorns escoles, posant al centre la seguretat i benestar dels nenes i nenes, i estendre progressivament el programa a totes les escoles de Barcelona.

Des de l’IIAB amb el suport de la cooperativa Raons i l’impuls del Departament de Barris educadors hem sistematitzat una metodologia de cocreació que queda recollida a la guia Cocreació d’entorns escolars, eina per a la participació dels infants i la comunitat educativa en la millora de l’entorn de l’escola, i que servirà per les transformacions que es duran a terme a partir d’ara.

 

Què significa cocrear amb la comunitat educativa?

Aquesta guia posa a disposició dels centres educatius un recull de dinàmiques i propostes d’activitats per tal que les escoles duguin a terme de forma autònoma un procés participatiu amb el màxim de persones del centre, adaptant el procés a la seva realitat. L’objectiu és involucrar a les comunitats educatives (Professorat, famílies i infants) en la transformació de l’entorn de la seva escola a partir d’un procés de cocreació per a definir els aspectes clau que l’equip tècnic municipal caldrà que tingui en compte a l’hora de dissenyar la millora de l’entorn escolar. Quan es parla de cocrear amb la comunitat educativa no es tracta de cedir-los el disseny, sinó de garantir que el disseny resultant hagi tingut en compte -valorant i incorporant fins on sigui possible- les aportacions sorgides dels espais de cocreació.

La guia recull:

  • Identificació de tots els agents vinculats al projecte i el rol de cadascun d’ells.
  • Definició del procés de cocreació: les diferents accions que el componen i en quin ordre es desenvolupen.
  • Materials per al procés participatiu en els centres educatius, és dir, el treball intern que s’ha de realitzar als centres: activitats i dinàmiques, i les plantilles de fitxa resum de detecció de necessitats i de valoració de l’avantprojecte. També inclou propostes sobre com fer el retorn del projecte executiu per explicar com quedarà l’entorn de l’escola.
  • Esquema amb la descripció de cada acció i dels passos a seguir.

La podeu descarregar a través d’aquest enllaç de la mediateca.

 

La ciutat ja té experiències prèvies de cocreació amb infants

L’any 2017 l’Institut Infància i Adolescència ja vam publicar la Guia de cocreació d’espais lúdics amb infans i adolescents que, igual que aquesta, perseguia l’objectiu de sistematitzar i posar a disposició la metodologia de cocreació que s’havia dut a terme en dos projecte pilot: la transformació dels espais lúdics del parc de la Pegaso a Sant Andreu i del Parc Central de Nou Barris. Així doncs, amb aquesta nova guia, avancem una mica més en la coproducció de la ciutat comptant amb la veu dels infants que, massa sovint, són oblidats com a agents actius i amb capacitat d’implicar-se en la transformació de la ciutat.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Projecte relacionat