Presentation: plan for play in public spaces, a context-specific deployment in the poorer areas of the city

2019 Presentació EN

Presentation about the importance of a context-specific deployment in the poorer areas of the city of the Plan for play in public spaces in Barcelona.

This document has been presented in the fourth Child in the City International Seminar which took place in Leeds, UK 21-22 November 2019 with this main theme: ‘Child poverty in western cities’.

 

 

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.