NP: Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l’espai públic

2019 Nota de premsa

Nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona en motiu de la presentació del primer Pla del joc a l’espai públic, proposta elaborada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona. El pla s’ha presentat durant la jornada Joc i ciutat, celebrada el 6 de febrer al CCCB.

Arxius vinculats

2019 Jornades

Programa Jornada Joc i ciutat

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència (6 de febrer de 2019).

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.