Presentació: Pla del joc a l’espai públic, un desplegament específic i contextualitzat a les zones pobres de la ciutat

2019 Presentació

Presentació sobre la importància d’un desplegament específic en cada context, especialment a les zones més pobres de la ciutat, del Pla de joc a l’espai públic de Barcelona.

Aquest document ha estat presentat al quart Seminari Internacional Child in the City que va tenir lloc a Leeds, Regne Unit, del 21 al 22 de novembre de 2019 amb el tema “La pobresa infantil a les ciutats occidentals”.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat