Presentació: Pla del joc a l’espai públic, un desplegament específic i contextualitzat a les zones pobres de la ciutat

2019 Presentació

Presentació sobre la importància d’un desplegament específic en cada context, especialment a les zones més pobres de la ciutat, del Pla de joc a l’espai públic de Barcelona.

Aquest document ha estat presentat al quart Seminari Internacional Child in the City que va tenir lloc a Leeds, Regne Unit, del 21 al 22 de novembre de 2019 amb el tema “La pobresa infantil a les ciutats occidentals”.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.