Resum del Pla de Joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

2019 Resum executiu

Resum executiu del document Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030, en el qual hem treballat des de 2017 amb l’Ajuntament de Barcelona. El document situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure entre les polítiques claus per fer una ciutat més habitable i millorar la vida dels veïns i veïnes.

El Pla s’estructura en 3 eixos estratègics (més i millors espais pel joc a l’entorn urbà: la infraestructura lúdica en una ciutat jugable, l’estímul de l’activitat lúdica i física a l’aire lliure: els usos lúdics en una ciutat jugada i l’impuls d’un canvi de paradigma: el joc guanya lloc a la ciutat), té 14 objectius i preveu 63 actuacions, de les quals 10 projectes tractor per avançar cap a una ciutat jugable amb 10 fites per a 2030.

Arxius vinculats

2019 Programa jornada

Programa Jornada Joc i ciutat

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència (6 de febrer de 2019).

Projecte relacionat