Programa Jornada Joc i ciutat

2019 Programa jornada

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona. Els objectius de la jornada del 6 de febrer de 2019, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència, són compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó a 2030, que s’emmarca dins de l’estratègia Barcelona dona molt de joc.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat

Observatori 0-17 BCN2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo…

Programa relacionat