Programa Jornada Joc i ciutat

2019 Programa jornada

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona. Els objectius de la jornada del 6 de febrer de 2019, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència, són compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó a 2030, que s’emmarca dins de l’estratègia Barcelona dona molt de joc.

Arxius vinculats

Projecte relacionat