Programa Jornada Joc i ciutat

2019 Conferences CAT

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona. Els objectius de la jornada del 6 de febrer de 2019, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència, són compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó a 2030, que s’emmarca dins de l’estratègia Barcelona dona molt de joc.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.