Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

2019 Government measure , Report CAT

El Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030, un document en el qual hem treballat des de 2017 amb l’Ajuntament de Barcelona, situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure entre les polítiques claus per fer una ciutat més habitable i millorar la vida dels veïns i veïnes. El Pla s’estructura en 3 eixos estratègics (més i millors espais pel joc a l’entorn urbà: la infraestructura lúdica en una ciutat jugable, l’estímul de l’activitat lúdica i física a l’aire lliure: els usos lúdics en una ciutat jugada i l’impuls d’un canvi de paradigma: el joc guanya lloc a la ciutat), té 14 objectius i preveu 63 actuacions, de les quals 10 projectes tractor per avançar cap a una ciutat jugable amb 10 fites per a 2030.

Related files

2019 Conferences CAT

Programa Jornada Joc i ciutat

Programa de la Jornada Joc i ciutat: el pla del joc a l’espai públic de Barcelona organitzada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Infància i Adolescència (6 de febrer de 2019).

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.