7 criteris per a una ciutat jugable

2021 Infographics CAT

Infografia que resumeix els 7 criteris per a una ciutat jugable definits en el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

 

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.