Article ‘Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona’

2019 Article CAT

Aquest article de Maria Truñó i Emma Cortés, publicat a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018 de l’IERMB, resumeix l’evolució dels espais de joc a Barcelona. L’article explica com, per primer cop, la ciutat compta amb una diagnosi per conèixer quines oportunitats de joc ofereix i exposa la creació d’un sistema d’indicadors i la generació d’una base de dades com a condició prèvia per al disseny i planificació del joc a la ciutat.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.