Article ‘Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona’

2019 Artículo CAT

Aquest article de Maria Truñó i Emma Cortés, publicat a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018 de l’IERMB, resumeix l’evolució dels espais de joc a Barcelona. L’article explica com, per primer cop, la ciutat compta amb una diagnosi per conèixer quines oportunitats de joc ofereix i exposa la creació d’un sistema d’indicadors i la generació d’una base de dades com a condició prèvia per al disseny i planificació del joc a la ciutat.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.