Presentació: Pla del joc a l’espai públic, un desplegament específic i contextualitzat a les zones pobres de la ciutat

2019 Presentation CAT

Presentació sobre la importància d’un desplegament específic en cada context, especialment a les zones més pobres de la ciutat, del Pla de joc a l’espai públic de Barcelona.

Aquest document ha estat presentat al quart Seminari Internacional Child in the City que va tenir lloc a Leeds, Regne Unit, del 21 al 22 de novembre de 2019 amb el tema “La pobresa infantil a les ciutats occidentals”.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.