Article: “A playable city and a city at play”

2019 Article EN

This article by Maria Truñó and Emma Cortés, published in the 2018 Metropolitan Yearbook of the IERMB, summarizes the evolution of play areas in Barcelona. The article explains how, for the first time, Barcelona has a diagnosis to know which play opportunities it offers and exposes the creation of a system of indicators and the generation of a database as a precondition for design and play planning in the city.

Arxius vinculats

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.