Plan for Play in public spaces 2030 horizon in Barcelona

2019 Informe EN

Plan for Play in public spaces, 2030 horizon in Barcelona is the plan of City Council of Barcelona, in which we have worked with them since 2017. The document places play and outdoor physical activity among the key policies to make a city more habitable and improve the lives of neighbors.

The Plan is structured in 3 strategic areas, has 14 goals and provides 63 actions, of which 10 tractor projects to move towards a playable city with 10 goals for 2030.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.