NP: Aquest curs es transformaran 12 patis escolars amb la implicació de les seves comunitats educatives

2023 Nota de premsa

Nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona sobre el projecte Transformem Patis, amb menció a l’Institut Infància i Adolescència com a institució col·laboradora del projecte.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.