Expliquem Barcelona Ciutat Jugable al Brasil

19/09/2023

Ens han convidat per explicar el rol que ha jugat l’Institut Infància i Adolescència en l’impuls de l’estratègia Barcelona Ciutat Jugable i l’acompanyament que hem fet a l’Ajuntament de Barcelona exercint la nostra funció de pont entre el coneixement i la política pública.

Aquesta setmana es duu a terme a Sao Paolo, Brasil, la primera conferència internacional sobre Espais Naturalitzats per a la Infància que té lloc a l’Amèrica Llatina. I Barcelona és una de les ciutats convidades en aquesta conferència. Emma Cortés, en tant que coordinadora del programa Ciutat Jugable de l’Institut Infància i Adolescència i del desplegament del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, intervindrà a la taula “polítiques públiques per a la llibertat de la infància” explicant la transformació que ha fet Barcelona en matèria d’espai públic, joc i infància.

La demanda és explicar detalladament com l’Institut Infància i Adolescència fem el pont entre el coneixement, la recerca i l’evidència per una banda, i la seva aplicació i integració en la política pública de l’altra, amb impactes i transformacions tant en les estructures polítiques com tècniques de l’Ajuntament. És per això que Emma Cortés explicarà com es va elaborar el Pla del joc, com es coordinen els diferents agents, quins són els espais de governança i tot el procés que s’ha seguit per posar el dret al joc dels infants al centre de la planificació de la ciutat, així com també l’explicació sobre com s’ha creat un sistema d’indicadors que permet visualitzar les fites del Pla del joc a l’espai públic i el seu nivell d’avançament.

 

Compartir coneixement per transformar

Aquesta conferència internacional, que se celebra del 20 al 23 de setembre, està organitzada per la International School Grounds Alliance (ISGA), el programa Niños por la naturaleza del Institituto Alana i el Sesc (Servicio Social de Comercio).  L’objectiu és reunir professionals de diferents àmbits (educació, arquitectura, salut, arts, etc.) que treballin tant en institucions públiques com privades i  que fomentin la promoció de la salut i el benestar físic i mental a través del contacte amb la natura. Els organitzadors de la conferència, que van conèixer l’experiència de Barcelona a partir d’un article conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància a la publicació Nature-Based Play sobre la transformació de Barcelona, tenen molt interès a conèixer el rol que hem jugat com a Institut Infància i Adolescència a l’hora d’acompanyar l’Ajuntament en el desplegament d’aquesta estratègia a partir de generar coneixement, marc conceptual i eines concretes perquè les institucions públiques dissenyin de forma més naturalitzada i estimulant el joc i l’aprenentatge a l’aire lliure. Justament, per això, han publicat l’entrevista amb l’Emma Cortés “A Barcelona jugar és una qüestió molt seriosa”.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.