Relatoria jornada “Ciutat jugable: com es transforma Barcelona i la resta del món”

2021 Jornades

Dos anys i mig després de l’aprovació del Pla del Joc a l’Espai Públic amb horitzó 2030, Barcelona torna a situar el dret al joc i la trobada a l’aire lliure dels infants a primera línia amb la jornada “Ciutat jugable: com es transforma Barcelona i la resta del món”, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i el suport del Born Centre Cultural l’1 de juny de 2021.

Aquí teniu la relatoria de les tres taules en les que es va organitzar aquesta jornada.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.