Relatoria jornada “Ciutat jugable: com es transforma Barcelona i la resta del món”

2021 Jornadas CAT

Dos anys i mig després de l’aprovació del Pla del Joc a l’Espai Públic amb horitzó 2030, Barcelona torna a situar el dret al joc i la trobada a l’aire lliure dels infants a primera línia amb la jornada “Ciutat jugable: com es transforma Barcelona i la resta del món”, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i el suport del Born Centre Cultural l’1 de juny de 2021.

Aquí teniu la relatoria de les tres taules en les que es va organitzar aquesta jornada.

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.