Presentem el Pla del joc a Leeds, en el seminari de pobresa de Child in the city

27/11/2019

Com s’aplicarà el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona en els barris més desafavorits de la ciutat? Això és el que la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Laia Pineda, ha explicat aquest novembre a Leeds (Regne Unit) en el seminari internacional sobre pobresa infantil en ciutats occidentals organitzat per Child in the City, que reuneix investigadors experts i responsables polítics de diferents àmbits rellevants al voltant d’un tema específic de l’agenda de ciutat, en aquest cas, la pobresa infantil.

El seminari s’ha centrat tant en ampliar els coneixements sobre pobresa infantil com en construir solucions en forma de bones pràctiques i polítiques innovadores per fer-hi front. Leeds ha estat la ciutat d’acollida del seminari per ser un bon exemple de compromís en la lluita contra la pobresa infantil al Regne Unit. Pel que fa a al cas de l’Institut Infància i Adolescència, es tractava d’explicar com el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona es planteja el seu desplegament diferenciat en funció dels barris de la ciutat, amb actuacions adaptades a l’especificitat de cada barri. Aquest desplegament diferenciat es fonamenta en una doble diagnosi: per una banda els indicadors de desigualtat de renda, salut, joc i activitat físca dels infants fora de l’escola i, per l’altra, l’observació de les dinàmiques de joc a dos barris desafavorits de la ciutat, el Raval i Besòs Maresme, i a les conclusions que se n’han pogut extreure.

Podeu consultar la presentació en anglès a través de la web de Child in the city o bé la versió en català.

A través d’aquests enllaços podreu accedir al resum i a les idees inspiradores de la conferència.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.