Col·laborem en l’avaluació del projecte pilot de suport al joc per infants i adults amb discapacitat

04/08/2022

Des de l’Institut Infància i Adolescència estem donant suport a l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) en el projecte pilot de suport
al joc per a infants i adults amb discapacitat. Es tracta d’un projecte que s’emmarca en el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, aprovat el 2019, i que té per objectiu oferir una figura de suport personal, que en certs casos (quan l’infant té una discapacitat que ho requereix o, a vegades, quan la discapacitat la tenen les persones adultes que en tenen cura) esdevé imprescindible per garantir el dret al joc i a la igualtat i no discriminació. El pilotatge també està vinculat amb l’Estratègia contra la soledat i és pioner tant a l’Estat espanyol com a Europa, on no existeix cap servei de suport al joc similar.

L’avalució del pilotatge, que s’ha iniciat aquest juliol, per determinar-ne l’impacte i beneficis per als infants i les seves famílies en la millora d’ús dels espais de joc de la ciutat es durà a terme durant la tardor amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Més informació: llegiu la nota de premsa de presentació del servei.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.