NP: Barcelona posa en marxa un projecte pilot de suport al joc per a infants i adults amb discapacitat

2022 Nota de premsa

Nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona en què s’anuncia l’inici d’un nou projecte pilot de suport al joc per a infants amb discapacitat o infants fills de persones amb discapacitat. L’Institut Infància i Adolescència donarem suport en l’avaluació d’aquest pilotatge, que forma part del Pla del joc de Barcelona.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.