Etnografia àrees de joc

2017 Informe

Informe sobre una observació etnogràfica a quatre àrees de joc de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de fer una aproximació a la valoració i els usos que en fan les famílies.

A partir d’aquesta observació, s’han determinat els aspectes comuns de les difersnts àrees per arribar a unes conclusions que puguin servir per orientar el disseny o remodelació no només d’aquestes àrees observades, sinó de totes les àrees de joc de la ciutat.

Arxius vinculats

Projecte relacionat

Programa relacionat