Estratègia Barcelona dona molt de joc

2018 Mesura de govern

El document Estratègia, cap a una política de joc a l’espai públic explica el perquè cal una mesura de govern de ciutat jugable i mostra l’estratègia per ampliar i diversificar les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona, mitjançant 6 línies estratègiques, cadascuna d’elles amb les accions necessàries per dur-les a terme.

L’estudi té com a objectius ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, desenvolupar els criteris, eines i indicadors per tal de planificar i poder fer seguiment de l’increment i millora de les oportunitats de joc com a política pública de ciutat i promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania i actors socials en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic, tenint en compte l’interès superior de l’infant en el procés.

 

 

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.