Estratègia Barcelona dona molt de joc

2018 Medida de gobierno CAT

El document Estratègia, cap a una política de joc a l’espai públic explica el perquè cal una mesura de govern de ciutat jugable i mostra l’estratègia per ampliar i diversificar les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona, mitjançant 6 línies estratègiques, cadascuna d’elles amb les accions necessàries per dur-les a terme.

L’estudi té com a objectius ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, desenvolupar els criteris, eines i indicadors per tal de planificar i poder fer seguiment de l’increment i millora de les oportunitats de joc com a política pública de ciutat i promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania i actors socials en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic, tenint en compte l’interès superior de l’infant en el procés.

 

 

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.