Estratègia Barcelona dona molt de joc

2018 Government measure CAT

El document Estratègia, cap a una política de joc a l’espai públic explica el perquè cal una mesura de govern de ciutat jugable i mostra l’estratègia per ampliar i diversificar les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona, mitjançant 6 línies estratègiques, cadascuna d’elles amb les accions necessàries per dur-les a terme.

L’estudi té com a objectius ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, desenvolupar els criteris, eines i indicadors per tal de planificar i poder fer seguiment de l’increment i millora de les oportunitats de joc com a política pública de ciutat i promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania i actors socials en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic, tenint en compte l’interès superior de l’infant en el procés.

 

 

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.