La ciutat jugable explicada a les famílies amb infants

30/03/2023

Ja fa anys que Barcelona avança per tenir un espai públic cada vegada més jugable, les transformacions i avenços que s’han fet són notables, però fins ara no s’havien explicat de manera agrupada als principals interessats: les famílies i els infants de la ciutat.

Des de l’Institut Infància i Adolescència hem treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona per avaluar quins han estat els avenços en matèria de ciutat jugable ara que ja fa 4 anys de l’aprovació del Pla del joc a l’espai públic. I no només això, també hem elaborat un material per difondre’ls de manera sintètica i amb visió global als principals interessats: les famílies i els infants de la ciutat.

Amb aquest objectiu s’ha editat un desplegable de la ciutat jugable que recull el mapa amb una selecció de les 27 millors àrees de joc de la ciutat i també l’explicació de com Barcelona ha anat transformant el seu espai públic per oferir cada vegada més i millors oportunitats de joc més enllà, justament, de les àrees de joc. El desplegable es distribuirà a través de les més de 300 escoles de primària, els 52 centres cívics i les 40 biblioteques per assegurar que la informació arribi a totes les famílies amb infants de la ciutat. També es distribuirà un pòster de la ciutat jugable amb el mapa i tota la informació per altres punts de la ciutat i equipaments que acostumen a tenir públic familiar.

L’objectiu d’aquests materials és explicar totes les transformacions que s’han anat fent de manera conjunta per poder posar en valor que el camí cap a la ciutat jugable va més enllà de les àrees de joc i que els canvis i millores que s’estan fent afecten a tot l’espai públic de la ciutat.

 

Avaluar per seguir avançant

Aquests materials comunicatius són l’expressió sintètica de l’avaluació que hem dut a terme en tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc a l’espai públic ara que ja porta 4 anys de trajectòria. La conclusió és clara: Barcelona ha avançat decididament en la transformació de l’espai públic perquè sigui cada vegada més jugable. Les transformacions s’han fet en múltiples àmbits, tal i com preveia el Pla del Joc a l’espai públic, i es poden resumir en 10 avenços:

Espais de joc més divertits i per a tothom

  1. De 5 a 12 superàrees de joc: Barcelona ha posat en marxa un nou concepte d’àrea de joc, les superàrees de joc, són espais més grans amb joc més divers. Actualment n’hi ha 5 a la ciutat i aviat en seran 12.
  2. Més de 200 àrees de joc renovades: en els darrers anys s’han renovat o està previst renovar ben aviat més de 200 àrees de joc. Totes aquestes renovacions es fan amb criteris de ciutat jugable.
  3. De 21 a 78 àrees de joc accessibles: Barcelona ha definit i ja està aplicant un nou model d’àrea de joc accessible, pensant que siguin atractives per a tots els infants de la ciutat, inclosos els infants amb discapacitat. Actualment ja n’hi ha 21 a la ciutat i n’hi ha més de projectades, fins arribar a 78

Actuacions per recuperar el gust de jugar al carrer i a les places

  1. 200 escoles protegides: 1 de cada 3 escoles ja té el seu entorn més pacificat i segur gràcies al programa Protegim les escoles. A més, aquestes pacificacions es fan tenint en compte les necessitats i desitjos de la comunitat educativa, a partir de processos de cocreació dels entorns escolars.
  2. 100 hectàrees sense cotxes: gràcies a les superilles i els seus eixos verds i amb el programa Obrim Carrers hem guanyat prop de 100 hectàrees d’espai públic per al joc i la trobada, el mateix que ocupen 100 camps de futbol.
  3. 50 places al “Juguem a les places” per oferir un espai de joc compartit a l’aire lliure, durant tot l’any però especialment a l’estiu.
  4. 1 nou espai de joc 0-99 a la Clariana de Glòries, per compartir jocs de tota mena amb persones de totes les edats. S’ha de posar en marxa aquesta primavera.

Patis escolars transformats i oberts per al joc

  1. 90 patis oberts, tant d’escoles bressol, escoles de primària i instituts públics, en temps fora de l’horari escolar per oferir un nou espai per al joc lliure.
  2. 58 patis transformats a partir dels 6 criteris per un pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari i amb processos de cocreació amb infants i la comunitat educativa per la transformació del pati.
  3. 31 patis són refugis climàtics: hi ha patis que obren a l’estiu dins el programa de refugis climàtics, són patis que ofereixen més obra i més verd per trobar-se, refrescar-se i jugar amb aigua.

 

A partir d’aquesta identificació dels avenços es farà una avaluació més aprofundida durant aquest any 2023 que servirà per revisar les fites i els objectius assolits en aquests primers 4 anys i també per projectar com seguir avançant cap a la ciutat jugable fins al 2030, seguint la planificació que marca el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.