Article: “Barcelona Ciutat Jugable: innovació en les polítiques d’espai públic i infància”

2023 Article

Article en què s’analitza l’estratègia de Barcelona Ciutat Jugable, en clau d’innovació en política pública. L’article analitza les aquesta política de transformació de l’espai públic en benefici de la infància i de tota la ciutadania, que també ha suposat transformacions metodològiques importants. Es tracta d’un article de l’Institut Infància i Adolescència, publicat a l’Anuari 2023 de l’Institut Metròpoli titulat “Recerca urbana per transformar”.

En aquest enllaç podreu veure l’anuari complert.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.