Juego y espacio urbano

2023 Article ES

Article publicat a la revista “Tàndem. Juego y espacio urbano”. Dur a terme una política de foment del joc a l’espai públic no només és possible sinó que contribueix a revertir problemes greus en la infància. Com que hi ha una vinculació clara entre joc i activitat motriu d’intensitat alta, promoure el joc a l’aire lliure és promoure la salut, combatre l’obesitat infantil, el sedentarisme i l’ús excessiu de pantalles.

Des del web de l’Editorial Graó podeu accedir a la revista sencera.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.