Juego y espacio urbano

2023 Article ES

Article publicat a la revista “Tàndem. Juego y espacio urbano”. Dur a terme una política de foment del joc a l’espai públic no només és possible sinó que contribueix a revertir problemes greus en la infància. Com que hi ha una vinculació clara entre joc i activitat motriu d’intensitat alta, promoure el joc a l’aire lliure és promoure la salut, combatre l’obesitat infantil, el sedentarisme i l’ús excessiu de pantalles.

Des del web de l’Editorial Graó podeu accedir a la revista sencera.

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.