Recta final de l’exposició “Cap a una ciutat jugable per a tothom”

25/01/2023

L’exposició “Cap a una ciutat jugable per tothom” arriba a la recta final i es podrà veure a La Model fins el 24 de febrer, després d’haver estat exposada al Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAC) de Catalunya durant el mes d’octubre, al Centre Cívic Ca l’Alier durant el mes de novembre i a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall durant el mes de gener.

L’exposició permet conèixer com s’està transformant Barcelona per ser cada vegada una ciutat més jugable i quins avenços s’estan fent per incorporar el joc inclusiu a l’espai públic, especialment a partir d’un nou model d’àrea de joc accessible pioner i referent a l’Estat espanyol.

L’Institut Infància i Adolescència ha participat tant en l’elaboració de l’exposició -que es va presentar al COAC coincidint amb l’acte de debat “Accessibilitat a les àrees de joc infantil”-, com en la definició d’aquest nou model d’àrea de joc accessible, aportant expertesa i marc conceptual de la ciutat jugable. De fet, aquest nou model d’àrea de joc accessible s’ha dissenyat a partir d’un procés de treball col·laboratiu en què hi han intervingut molts departaments de l’Ajuntament i també entitats externes, amb expertesa tant en arquitectura, joc, discapacitat i infància.

Per a més informació sobre el nou model d’àrees de joc accessible, us convidem a consultar aquests enllaços:

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.