Una aposta per la ciutat jugable i per explicar-la a la ciutadania

28/05/2022 Emma Cortés, Laia Curcoll

Quan s’apropa l’estiu, al calendari de l’Institut Infància i Adolescència hi un dia encerclat en vermell i marcat a l’agenda: és el 28 de maig, el Dia Internacional del Joc.

Com sempre passa en tots els dies internacionals, hauríem de dir allò de “que cada dia sigui el dia del joc”. I en aquest cas… mai més encertat, i mai més ben dit! En la nostra feina d’acompanyament a l’Ajuntament de Barcelona en el desplegament de l’estratègia per una ciutat jugable, i cada vegada que altres municipis propers ens demanen poder entendre què hi ha darrera del concepte de ciutat jugable i com poder-la fer realitat, insistim en que “és important que els parcs estiguin integrats en els entorns i la vida quotidiana dels infants, perquè han de poder jugar cada dia”.

Aquest any, cinc anys després d’haver impulsat i coordinat el grup de treball transversal dins l’Ajuntament de Barcelona “Espai públic, infància i adolescència” (que tenia per objectiu repensar i incorporar millores concretes en l’espai públic en clau d’infància i adolescència) estem especialment contentes. En aquell moment volíem obrir un espai de reflexió i una primera aproximació de propostes per poder avançar cap a un espai públic més adequat per la infància i l’adolescència, i aquelles reflexions s’han convertit avui en una línia de política pública potent, pionera i inspiradora.

 

“És important que els parcs estiguin
integrats en els entorns i la vida quotidiana dels infants,
perquè han de poder jugar cada dia”
(Emma Cortés, coordinadora del programa
Ciutat jugable de l’Institut Infància i Adolescència)

Aquest mes de maig, la tinenta d’alcaldia i regidora d’Ecologia, urbanisme i mobilitat, Janet Sanz, ha anunciat en roda de premsa que Barcelona invertirà més de 18M€ per consolidar-se com una ciutat jugable i més amable per als infants amb 9 noves superàrees de joc, 10 noves àrees de joc totalment accessibles per als infants amb discapacitat i 14 nous jocs d’aigua per refrescar-se i refugiar-se de la calor, la qual cosa indica que el joc té un lloc a la ciutat i que se li dona importància.

Però encara més rellevant que aquestes novetats i aquesta inversió ho són totes les actuacions que ja s’han anat fent des de l’aprovació de la Mesura de Govern Barcelona dona molt de joc el 2018 i, posteriorment, des de l’aprovació del Pla del joc a l’espai públic el 2019, tots dos documents elaborats per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

El joc a l’abast de la ciutadania

La pandèmia per la covid-19, el confinament estricte de la població -i especialment dels infants- a la primera onada, les restriccions de mobilitat i la implementació de grups bombolla a les escoles-, van fer més evident que mai l’any 2020 que l’espai públic garanteix necessitats vitals de la infància i iguala oportunitats de joc i salut. Això també va ajudar a prendre consciència, per part de la ciutadania, de la importància de recuperar l’espai públic i de disposar de llocs a la ciutat que permetin no només el contacte amb la natura, sinó també el contacte social i la vida comunitària.

“La pandèmia per la covid-19,
el confinament estricte de la població -i especialment dels infants-
van fer més evident que mai, l’any 2020,
que l’espai públic garanteix necessitats
vitals de la infància i iguala oportuniats de joc i salut”

Per això, esperem que la nova web de ciutat jugable de l’Ajuntament de Barcelona, que agrupa en un únic espai tota la informació sobre les oportunitats de joc a l’aire lliure, esdevingui una eina útil per a la ciutadania. En ella hi ha un mapa amb les superàrees de joc de la ciutat i també la informació sobre el grau d’accessibilitat de cada una d’elles perquè totes les nenes i nens de la ciutat, independentment de les seves capacitats, puguin gaudir de joc divers i de qualitat a l’espai públic. També, des de la web de l’estratègia de barris educadors de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona es recullen programes i projectes d’estímul del joc. I des de l’eix d’Escoles cuidades i comunitàries, aquells programes vinculats a l’escola que també tenen  com a objectiu enriquir les oportunitats de joc a la ciutat.

A més, l’Ajuntament de Barcelona ha distribuït aquest 28 de maig un mapa en paper de les superàrees de joc de la ciutat amb la revista Time Out i ha difós en aquest reportatge interactiu del Periódico els múltiples aspectes de la ciutat jugable.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.