Jornada Joc i ciutat: el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona

16/01/2019

L’Ajuntament de Barcelona organitza el 6 de febrer de 2019 la jornada Joc i ciutat: el Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, a través de l’àrea d’Ecologia Urbana i l’àrea de Drets Socials, i amb el suport de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Els objectius de la jornada són compartir i debatre sobre la importància social del joc a l’espai públic i presentar el primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó a 2030, que s’emmarca dins de l’estratègia Barcelona dona molt de joc. La jornada comptarà, entre molts d’altres, amb la participació de Sam Williams, investigador, consultor i activista del joc; i de Francesco Tonucci, pedagog i investigador al Centre Nacional de Recerca Italià especialista en infància i ciutat, que serà entrevistat pel periodista de Crític Roger Palà.

La jornada també comptarà amb diverses taules d’experts que analitzaran i debatran sobre el joc a la ciutat. A més, també participaran diverses entitats vinculades amb aquest àmbit i s’explicaran les experiències d’algunes ciutats que ja incorporen el joc a l’espai públic entre les seves prioritats.

La jornada s’adreça a entitats, agents socials, universitats i centres de recerca, empreses i personal de l’administració pública vinculats al joc, a la infància, l’acció comunitària, la salut, l’esport, el disseny urbà, l’arquitectura i el paisatgisme.

Per seguir els continguts de la jornada a Twitter: #JociCiutat

Seguiment de la jornada via straming:

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.