Participem en l’informe d’Eurocities sobre la lluita contra la pobresa infantil a les ciutats europees

La ciutat de Barcelona, a través de l’Institut Infància i Adolescència, ha estat una de les 35 ciutats de 18 països europeus que ha col·laborat en l’elaboració del nou informe sobre la lluita contra la pobresa infantil a les ciutats europees.

La conciliació i els usos del temps a debat: què en diuen els infants?

(Article publicat originàriament a Ara Criatures) L’àmbit amb què els infants de Barcelona es mostren menys satisfets és el temps. Concretament, la meitat dels nens i nenes no estan prou satisfets amb el seu temps…

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona. Aquest laboratori es basa en el seguiment de 27 recerques socials d’urgència identificades a nivell de ciutat, de Catalunya o de l’Estat.

Covid-19 i infància a Barcelona: impactes en els drets de la infància i l’adolescència i respostes municipals

Avançament de resultats dels impactes de la covid-19 en la infància identificats per les recerques socials d’urgència, que també inclou un repàs de les actuacions impulsades pel govern de la ciutat.