Presentem els impactes subjectius del Fons 0-16 a la REPS 2021

Laia Pineda i Miryam Navarro presenten l’avaluació qualitativa del Fons 0-16 a la Red Española de Política Social (REPS) 2021, una política pública de rendes impulsada per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2015 i 2020 que atorga l’ajut directament als infants i adolescents fins als 16 anys. L’avaluació qualitativa i etnogràfica mostra com aquest ajut té beneficis en la reducció de la pobresa relacional i emocional dels infants i adolescents, dimensions de la pobresa poc avaluades habitualment.

Covid-19, crisi social i infància

(article publicat originàriament al diari Ara). Avui fa un any. Avui fa un any que els gronxadors van quedar aturats i els carrers de les ciutats buits i silenciosos. Avui fa un any d’aquell primer…

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona. Aquest laboratori es basa en el seguiment de 27 recerques socials d’urgència identificades a nivell de ciutat, de Catalunya o de l’Estat.

Infografia 6 criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu i comunitari

Infografia que recull els 6 criteris per a un pati naturalitzat, coeducatiu comunitari, elaborats per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per tal que serveixin de marc pel…