La pobresa infantil, una prioritat inexcusable que reuneix a més de 60 representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona

La Tinença de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha convocat més de 60 polítics i càrrecs directius municipals per tal d’alinear esforços en la lluita contra la pobresa i les desigualtats en la infància, una qüestió més prioritària que mai en el context actual de pandèmia i crisi social que se’n deriva.

Els infants volen més temps lliure i més llibertat per decidir en què invertir-lo

(Article publicat originàriament al Diari de l’Educació). L’àmbit amb què els infants es mostren menys satisfets és el temps Concretament, la meitat dels nens i nenes no estan prou satisfets amb el seu temps lliure….

Covid-19 i infància a Barcelona

OBERT | Laboratori que ressegueix l’impacte de la crisi sanitària i social de la covid-19 i de les mesures que s’han pres per fer-hi front, en les vides i els drets de la infància i l’adolescència de Barcelona. Aquest laboratori es basa en el seguiment de 27 recerques socials d’urgència identificades a nivell de ciutat, de Catalunya o de l’Estat.

Focus en gènere del Dades clau d’infància i adolescència 2019

Resum en clau de gènere de les dades presentades i recollides en l’informe Dades clau d’infància i adolescència.