NP: Gràcia inaugura la nova àrea de joc infantil totalment accessible de la plaça d’en Joanic

2023 Nota de premsa

Nota de premsa en què s’explica com s’ha remodelat l’àrea de jocs de la plaça Joanic, al districte de Gràcia, enviada per l’Ajuntament de Barcelona en motiu de la seva inauguració. L’àrea de joc de Joanic és la primera que s’inagura i que s’ha remodelat tenint en compte el nou model d’àrees de joc totalment accessibles de l’Ajuntament, elaborat de forma col·laborativa entre diferents departaments municipals, entitats del món de la discacitat i l’Institut Infància i Adolescència.

Projecte relacionats

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.