NP: Gràcia inaugura la nova àrea de joc infantil totalment accessible de la plaça d’en Joanic

2023 Nota de prensa CAT

Nota de premsa en què s’explica com s’ha remodelat l’àrea de jocs de la plaça Joanic, al districte de Gràcia, enviada per l’Ajuntament de Barcelona en motiu de la seva inauguració. L’àrea de joc de Joanic és la primera que s’inagura i que s’ha remodelat tenint en compte el nou model d’àrees de joc totalment accessibles de l’Ajuntament, elaborat de forma col·laborativa entre diferents departaments municipals, entitats del món de la discacitat i l’Institut Infància i Adolescència.

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.