El Pla del joc a l’espai públic suscita interès en fòrums i seminaris nacionals i internacionals

18/12/2019

El proper mes de febrer farà un any de la presentació del primer Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030, un pla pioner que situa per primera vegada el joc en la política pública municipal. Les jornades de presentació “Joc i Ciutat” van generar una gran expectativa entre professionals de diversos sectors (urbanisme, arquitectura, educació…) tant de la ciutat com d’altres municipis catalans.

Durant aquest primer any de recorregut, i sobretot aquest darrer trimestre del 2019, el Pla ha generat interès en fòrums i seminaris, tan nacionals com internacionals, convidant als responsables polítics municipals i a l’Institut Infància i Adolescència a presentar el pla o bé a compartir enfocs específics del propi pla, com ara la seva vinculació amb el verd, la seva aplicació en entorns desafavorits o la forma transversal i participada com es va elaborar.

Primera presentació amplia a nivell internacional del Pla del joc (Bristol):
També a Anglaterra, en aquest cas a Bristol, el Pla de Joc a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona ha estat protagonista en la sessió plenària final de la Conferència Internacional “Cap a una ciutat amigable amb la infància”, organitzada per la Xarxa Europea de Ciutats Amigables amb els infants i l’Ajuntament de Bristol per tal d’avançar en la salut i el benestar dels nens, nenes i adolescents en els entorns urbans. N’ha explicat tots els detalls l’actual a comissionada d’educació de Barcelona, i directora de l’IIAB fins aquest juliol, Maria Truñó.

Desplegament del pla en barris de renda baixa (Leeds):
En el seminari internacional sobre Pobresa infantil en ciutats occidentals celebrat a la ciutat de Leeds durant el més de novembre i organitzat per Child in the City, la directora de l’IIAB, Laia Pineda junt amb la responsable del desplegament del Pla Emma Cortés van presentar el desplegament del Pla del joc en els barris més desafavorits de la ciutat.

El rol del verd urbà en la ciutat jugable (Barcelona):
A Barcelona, les jornades sobre Solucions basades en natura i infraestructura verda per la infància, organitzades per Ent, ICTA, UAB, IMMIM Parc de Salut del Mar i  BECNUEJ en el marc del projecte europeu Naturvation a principis de desembre, la responsable del desplegament del Pla del Joc i coordinadora de projectes a l’IIAB, Emma Cortés ha explicat com es potencia el verd i la naturalització de Barcelona a través del Pla del joc i quins són els reptes que planteja aquesta nova manera d’entendre la vinculació entre la natura i el joc.

El poder del joc en experiències de participació i per a la transformació social (Catalunya):
En les jornades sobre Joc, societat i innovació; Ludos XXI  organitzades per la Direcció General d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya hem compartit amb professionals especialistes en joc de les Ludoteques de Catalunya com Barcelona reconeix la importància social del joc situant-la com una activitat imprescindible per la infància, però també per a tota la ciutadania i amb potencial de transformació de les ciutats, tant a nivell urbanístic com en les relacions socials de veïns i veïnes.

Els joc dels infants com a motor de vida comunitària (L’Hospitalet de Llobregat):
També a l’Hospitalet de Llobregat hem conversat sobre la planificació i el reforç d’una política de joc a l’espai públic a Barcelona en el programa de radio Des dels Blocs amb la cooperativa la Fundició i veïns i veïnes i infants del barri de la Florida que estan en un procés de reflexió sobre els espais per jugar i trobar-se al barri, la qualitat dels patis i entorns escolars i l’impacte que tindrà el El Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes- Blocs Florida en l’espai públic pel joc i la vida comunitària.

El Pla del joc a l’espai públic com model de política pública que situa les cures al centre (València):
Per últim, Emma Cortés, ha participat a la “II Trobades d’hivern cap a un barri cuidador” a València, organitzades per l’entitat ciutadana “Plataforma per Russafa” en el marc del projecte “Ciutat cuidadora”, un procés col·lectiu que vol visibilitzar i sensibilitzar entorn a les pràctiques i relacions de cures a  la cuitat, contribuint a posar-les al centre del disseny urbà i el model de ciutat. Cortés ha parlat no només de la importància dels espais de joc en la infància i l’adolescència i de com afavorir-lo en parcs i patis escolars; sinó que, també, ha explicat com el Pla del joc s’ha elaborat  de forma transversal i participada i com s’ha dut a terme un procés d’incidència i transformació fins arribar a situar el joc com una qüestió rellevant en l’agenda  pública.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.