Expliquem la ciutat jugable a Udine, a la Playful Paradigm

13/12/2022

La xarxa europea Playful Paradigm, que té per objectiu generar coneixement, fer transferència d’experiències i escalar propostes d’activitats lúdiques perquè les ciutats generin cohesió social, i més oportunitats de salut i desenvolupament dels infants, ha convidat Barcelona a explicar el projecte de ciutat jugable i com s’integren les necessitats de joc dels infants en la planificació de la ciutat a la jornada que s’ha celebrat a la ciutat italiana d’Udine aquest final de de novembre. La jornada ha servit per cloure la segona edició de Playful Paradigm i perquè totes les ciutats participants puguin compartir les seves propostes i experiències.

Totes les experiències compartides es basen en propostes de dinamització, com ara el projecte “Juguem a les places” de l’Ajuntament de Barcelona, però en aquest cas la invitació de Barcelona era, sobretot, per conèixer com la ciutat ha impulsat el joc a l’espai públic, no només des d’una perspectiva de dinamització amb educadors o activitats, sinó també fent un replantejament urbà i integrant les necessitats de joc dels infants en la definició de tota la trama urbana. La coordinadora del programa Ciutat jugable de l’Institut Infància i Adolescència i coordinadora del desplegament del Pla del joc a l’espai públic de Barcelona, Emma Cortés, va acompanyar reprensentats de l’Ajuntament per explicar tot el desplegament del Pla del joc a l’espai públic que s’està fent des de fa 4 anys i el camí cap a la ciutat jugable. També tota la transformació de la ciutat a partir de les Superilles, que se centren en els eixos verds, l’espai pacificat, l’espai per les persones i les cures, i també l’espai pel joc i la trobada.

L’altra ciutat convidada va ser París, que va compartir l’experiència dels Oasis de París (un projecte similar als “Refugis climàtics” de Barcelona) i també tota la transformació de patis escolars amb l’objectiu d’apropar la natura als infants i alhora diversificar les oportunitats de joc (semblant al “Transformem patis” de Barcelona).

Les experiències de París i Barcelona van interessar molt, tot i que un dels comentaris força comuns era com una ciutat més petita o mitjana pot aplicar aquests criteris de gran ciutat. Des de l’Institut Infància i Adolescència els vam animar a tenir en compte els 7 criteris de la ciutat jugable, que són aplicables a qualsevol poble o ciutat, de la mida que sigui.

Playful Paradigm s’ha fet durant dues edicions i en total hi han participat unes 8 ciutats mitjanes europees com Udine. Per ara no hi ha prevista una tercera edició, però esperem que haver contactat amb ciutats mitjanes serveixi per continuar enriquint-nos mútuament de les experiències. De fet, el viatge a Udine ha estat compartit amb la ciutat d’Igualada, que és una de les ciutats catalanes que està fent una aposta decidida per avançar cap a la ciutat jugable. Des de la primavera passada, l’Institut Infància i Adolescència estem assessorant i col·laborant amb Igualada, especialment aportant tot el marc conceptual de la ciutat jugable que vam desenvolupar per inspirar el Pla del joc a l’espai públic. Igualada va presentar el projecte “Ludomòbil” a Udine que forma part del seu projecte pilot Igualada Ciutat Jugable.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.