Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona

15/07/2019 Emma Cortés, Maria Truñó

(Article publicat originàriament a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018. Del barri a la metròpoli).

L’article Ciutat jugable i ciutat jugada: diagnosi de les oportunitats de joc a l’espai públic de Barcelona fa un resum de l’evolució dels espais de joc a la ciutat de Barcelona i explica com per primera vegada Barcelona compta amb una diagnosi per aproximar-nos a respondre la pregunta sobre quines oportunitats de joc ofereix per tota la ciutadania, i no només pels infants. A més, exposa la creació d’un sistema d’indicadors i la generació d’una base de dades com a condició prèvia imprescindible per assentar les bases operatives per al disseny i planificació d’aquesta nova política pública local.

L’article, escrit per Emma Cortés i Maria Truñó, es troba en l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018. Del barri a la metròpoli. Aquest document és un recull d’articles amb els que podràs transitar la geografia diversa dels nostres barris, cartografiar la metròpoli de bell nou, des dels codis urbans del canvi d’època. És una aposta orientada a desxifrar les complexitats socials, els canvis econòmics i els reptes ecològics que travessen en clau quotidiana l’àmbit metropolità de Barcelona. És també i sobretot l’expressió de la voluntat tenaç de l’IERMB d’implicació en el projecte col·lectiu de la metròpoli, de producció de coneixement socialment compromès. Pots accedir a l’anuari complert aquí.

Projecte relacionat

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

OBERT DES DE 2017 | Acompanyem l’Ajuntament de Barcelona en la definició i desplegament del Pla del joc a l’espai públic per tal que, amb horitzó 2030, la ciutat sigui cada vegada més jugable i ofereixi més i millors oportunitats de joc a l’espai públic als infants, adolescents i al conjunt de la ciutadania.