Focus Infància i Ciutadania 2017-2020: els reptes i actuacions municipals per fer efectius els drets dels infants

26/02/2018

El Focus Infància i ciutadania 2017-2020: pla per créixer i viure la infància i l’adolescència a Barcelona és el marc de planificació de les principals polítiques que afecten els infants.

Des de l’Institut hem coordinat i elaborat aquest treball, per encàrrec de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Un document que es va aprovar com a Mesura de govern el novembre de 2017 i que tindrà la seva continuïtat durant el 2018 en una segona fase.

El Focus Infància i ciutadania, posa sobre la taula 10 reptes de ciutat que s’estructuren a partir de 4 focus pensats des de la infància i que fan referència als drets de provisió, de protecció, de participació i al principi rector dels drets dels infants: l’interès superior de l’infant.

A més, el Focus Infància i Ciutadania inclou 27 actuacions municipals destacades (no es tracta d’una recopilació exhaustiva sinó de destacar aquelles mesures més rellevants que volen significar un salt qualitatiu per a les vides dels nens i nenes de Barcelona).

La segona part del Focus s’elaborarà de manera participada durant el primer semestre de 2018 i suposarà un salt de les polítiques municipals a les polítiques de ciutat, incorporant actuacions destacades, des de la coproducció amb entitats socials, i aprofundint en els objectius avaluables i indicadors de seguiment dels reptes.