Grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància del Consell Municipal Benestar Social

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és un òrgan de participació creat l’any 1988 conformat per representants de l’Ajuntament de Barcelona, dels grups polítics, d’entitats socials i d’altres institucions com la Sindicatura de Greuges o col·legis professionals. S’organitza en 7 grups de treball, coordinats per persones expertes, que analitzen i elaboren propostes per elevar-les a l’equip de govern municipal amb l’objectiu de millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat.

Des del 2016, l’Institut Infància i Adolescència s’encarrega de coordinar el Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la Infància, que treballa sobre: estratègies i mesures relatives a reduir les desigualtats i la pobresa en la infància i l’adolescència (en especial, política de rendes, lleure i participació); sobre planificació estratègica municipal que té a veure amb infància i adolescència (PAM, pla d’infància…); i que també es planteja debats a partir de la presentació de recerques, seminaris i jornades.

L’any 2020, arran de les conseqüències del confinament absolut dels infants i de les posteriors mesures per contenir la pandèmia, el grup va identificar 2 grans reptes sobre com treballar amb i per la infància en un context d’emergència, i va fixar 5 prioritats d’actuació en les quals focalitzar-se davant la nova situació. La majoria d’actuacions van quedar recollides al Pacte per Barcelona i són el full de ruta dels treballs actuals del grup.

 

Documents rellevants:

Les aportacions dels diferents grups de treball del CMBS es recullen en dos tipus de documents:

  • als Informes anuals participatius (en format ampliat)
  • als Reculls de propostes (en format de síntesi)

Podeu veure els documents de cada any al web del CMBS i localitzar, a partir de l’índex, les aportacions específiques del grup d’infància.

Als informes anuals, s’inclou un capítol de resposta del govern municipal a les propostes formulades pels grups l’any anterior.

Per facilitar la consulta dels temes d’infància podeu consultar els documents de síntesi que el Grup d’Infància envia al CMBS (pendents de publicació):

  • Document de síntesi del Grup d’infància (2020-2021)
  • Document de síntesi del Grup d’infància (2019-2020)

Coordinació:

Laia Pineda (co-coordinació des del 2019)
Clàudia Vallvé (co-coordinació des del 2019)
Maria Truñó (co-coordinació 2016-2019)
Ana Novella (co-coordinació 2016-2019)

 

El projecte a Twitter:

Principals resultats del projecte en fils de Twitter: