Grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància del Consell Municipal Benestar Social

El Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) és un òrgan de participació creat l’any 1988 conformat per representants de l’Ajuntament de Barcelona, dels grups polítics, d’entitats socials i d’altres institucions com la Sindicatura de Greuges o col·legis professionals. S’organitza en 7 grups de treball, coordinats per persones expertes, que analitzen i elaboren propostes per elevar-les a l’equip de govern municipal amb l’objectiu de millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat.

El Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la infància, creat com a tal el desembre de 2015, està coordinat per l’Institut Infància i Adolescència, i treballa sobre estratègies i mesures relatives a reduir les desigualtats i la pobresa en la infància i l’adolescència (en especial, política de rendes, lleure i participació), sobre planificació estratègica municipal que té a veure amb infància i adolescencia (PAM, pla d’infància…), i també es planteja debats a partir de la presentació de recerques, seminaris i jornades.

Documents rellevants:

Informe anual participatiu del CMBS. Aquest informe recull el treball realitzat per tots grups. Concretament, les propostes prioritzades pel grup en relació a desigualtats en la infància es recullen a les pàgines 26 a 28 i les consideracions sobre polítiques de rendes i infància es recullen a les pàgines 28 a 32 d’aquest informe.

Bases per definir estratègies per pal·liar els efectes de la crisi en la infància de la ciutat. Bona part del treball del grup ha partit d’aquest document publicat el 2014.


Coordinació:

Laia Pineda (co-coordinació)
Clàudia Vallvé (co-coordinació)
Maria Truñó (co-coordinació 2016-2019)
Ana Novella (co-coordinació 2016-2019)

 

El projecte a Twitter:

Principals resultats del projecte en fils de Twitter:

Valoracions del grup sobre la gestió de la Covid19 amb perspectiva d’infància